Leaderboard Ad

Hội Thánh Tôn Thất Thuyết

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 65 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Phan Vĩnh Cự
SĐT văn phòng: 08-3940.4489
Homephone: 08-3940.4895
Ghi chú:

Phụ tá: Mục Sư Nhiệm Chức Trần Thanh Minh. 242/17 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4