Leaderboard Ad

Hội Thánh Tôn Đản

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 191-193 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: tondanchurch@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Lê Tân Tiến
SĐT văn phòng: 08-3826.1934
Mobilephone: 0903-943.282
Ghi chú: Địa chỉ nhà:¼ Tô Ký, Ấp Đông, Xã Thới Tam Môn, Hóc Môn Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Võ Văn Kiêm Toàn