Leaderboard Ad

Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Auckland

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 201 Buckland Rd- Mangere-Manukau 2022 Auckland - New Zealand.
Hệ phái: Hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Auckland
Quốc gia: New Zealand
Email: ecauckland@gmail.com
Mục sư: Tống Hồ Huân (David)
Ghi chú:

 P.O. Box 59170, Mangere Bridge, Auckland, New Zealand