Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 5 Villa Du Maine 77186 Noisiel
Hệ phái: VIETNAMESE EVANGELICAL CHURCHES IN EUROPE
Quốc gia: France
Mục sư: Phạm Xuân Bahnar Trung
SĐT văn phòng: 33-1-60 05 11 93
Fax: 33-1-64 62 28 36
Ghi chú:

Ban Chấp Hành Giáo Hội Tin Lành Âu Châu:

- Giáo Hội Trưởng: Mục Sư Phạm Xuân Bahnar Trung

-.Giáo Hội Phó: Mục Sư Triệu Thái Sơn

-.Tổng Thư ký: Mục Sư Vũ Ngọc Vân

- Tổng Thủ quỷ: Truyền Đạo Nguyễn Thanh Dũng

- Nghi vien: Mục Sư Nguyễn Văn Bình

- Mục Sư Điễu Noh