Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Nazarene Việt Nam – Church of The Nazarene

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 100 A/ 86 Dương Bá Trạc P2- Q8
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Nazarene Việt Nam - Church of The Nazarene
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: sonnaz150800@yahoo.com
SĐT văn phòng: 08. 8517240
Ghi chú:

BAN QUẢN TRỊ

MS Lê Quang Sơn  -   Quản Nhiệm  Giáo hạt - 091 575 0060

MS Nguyễn Thị Hạng  -   Thư Ký  Giáo hạt

Nguyễn Thị Kim Loan  -   Thủ Quỹ  Giáo hạt

MS Võ Chín  -   Ủy Viên Cố Vấn

MS Trương Thiên Ân  -   Ủy Viên Cố Vấn

Nguyễn Thị Hồng Thái  -   Ủy Viên Cố Vấn

Huỳnh Văn Chót  -   Ủy Viên Cố Vấn