Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – The Viet Nam Methodist Church

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Số 10 – Ấp Chợ – xã Phước Thiền – huyện Nhơn Trạch
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - The Viet Nam Methodist Church
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Email: giamly@vnn.vn
SĐT văn phòng: 061 384 8846
Ghi chú:

BAN LÃNH ĐẠO

MS Lâm Hữu Đức Hội Trưởng - 353/31B Khu Phước Thuận – Long Thành - Đồng Nai - 090 947 7678 - vmc_lam@yahoo.com

MS Nguyễn Văn Dạng Phó Hội Trưởng - Tổ 20 – Khu Cầu Xéo – Long Thành – Đồng Nai - 091 677 1941 - jonigrace@yahoo.com

Anh Trần Bá Phúc Tổng Thủ Quỹ - Tổ 10 - Khu Cầu Xéo – Long Thành - Đồng Nai - 098 334 3909

MS Huỳnh Văn Chinh Tổng Ủy Viên Truyền Giáo - E19 - Ấp 6 – Tân Hiệp – Long Thành – Đồng Nai - 090 820 3904 - huynh_vmc@yahoo.com

MS Lâm Hữu Đức Tổng Ủy Viên Giáo dục - 353/31B Khu Phước Thuận – Long Thành - Đồng Nai - 090 947 7678 - vmc_lam@yahoo.com

Cô Lâm Thị Tuyết Lan Tổng Ủy viên Thanh Thiếu niên - 353/31B – Khu Phước Thuận – Long Thành - Đồng Nai - 091 889 0828 - lamphan_lan9@yahoo.com

Đỗ Thị Thanh Thủy Tổng Ủy Viên Phụ nữ - E41 Ấp 1 – Tân Hiệp – Long Thành - Đồng Nai - 061 384 1787

MSNC Trần Hiếu Nghĩa Tổng Ủy viên Xã hội - 502 Tổ 19 - Ấp Trầu – Phước Thiền – Nhơn Trạch - Đống Nai - 090 749 0065

PHỤ TRÁCH KHU VỰC

MSNC Trần Hiếu Nghĩa Khu vực Đồng Nai - 502 Tổ 19 - Ấp Trầu – Phước Thiền – Nhơn Trạch - Đống Nai - 090 749 0065

MSNC Điểu Đốc Khu vực Bình Long - Tổ 3 - Ấp Sóc Lớn – Tân Quang – Chơn Thành – Bình Phước - 098 661 2977

Ha Klass Liêng Hot Khu vực Lâm Đồng - 159/4 N’Thol Ha - Đức Trọng - Lâm Đồng – 063 367 0846

MSNC Lê Hoài Đức Khu vực Phú Yên - Nguyên Cam – Sơn Nguyên – Sơn Hà – Phú Yên - 057 364 4344, 098 555 2840

TĐ Đinh Văn Tàng Khu vực Quảng Ngãi - Sơn Thượng – Sơn Hà – Quảng Ngãi – 091 418 0169

MSNC Phan Tấn Kim Quang Khu vực Quảng Nam - Khồi A – Tân Thịnh – Tam Kỳ - Quảng Nam - 0510 385 9642, 093 50 16259 - minhmantruong1990@yahoo.com

MSNC Nguyễn Thế Dũng Khu vực Hội An Đà Nẵng - Tổ 6 - Ấp Tân Thịnh - Cẩm An - Hội An - 090 513 3353

MSNC Y Dưi Khu vực Gia Lai KonTum - Plei Piom – Dak Doa – Gia Lai – 091 801 4046