Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Bình An – Gospel Church of Peace

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Khu B7/16 Nguyễn Văn Linh – Bình Hưng – Bình Chánh
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Bình An - Gospel Church of Peace
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 08 3758 1687
Fax: httlbavn@gmail.com
Ghi chú:

 

MS Võ Thiên Phước  -  Tông Quản Nhiệm - B7/16 Nguyễn Văn Linh – Bình Hưng – Bình Chánh - 08 3758 1687 -  090 381 0483

MS Lâm Kim Ngà  -  Phó Tổng Quản nhiệm 1

MS Nguyễn Thị Tuyết Trinh  -  Phó Tổng Quản nhiệm 2

T Đ Phan Thị BíchTổng Thủ Quỹ