Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Báp Tit Tư Gia Thanh Hóa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Tân Hưng, Quảng Tân, Quảng Hưng
Hệ phái: Hội Thánh Báp Tit Tư Gia Thanh Hóa
Tỉnh/Bang: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Email: nguyenducdung60@yahoo.com
Mục sư: Nguyễn Đức Dũng
SĐT văn phòng: 0373.671.068
Mobilephone: 0902.527.300