Leaderboard Ad

Hội Thánh Tin Lành Agape Việt Nam – Agape Outreach Church Vietnam

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 15 Tú Xương, Quận 3
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Agape Việt Nam - Agape Outreach Church Vietnam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú: MS Dương Quang Vinh  Hội Trưởng -

08 3556 6299 – 090 363 0621 - onespiritv@yahoo.com 

MS Lê Minh Đạt   Phó Hội Trưởng -

08 3989 3078, 090 933 1834 - mucsudat@yahoo.com 

MS Nguyễn Thị Vân  Tổng Thủ Quỹ -

091 318 3196

MS Đỗ Tấn Lung  Ủy Viên -

08 3758 1660

MS Lê Minh Đạt   Phụ trách Trường Kinh Thánh Sài Gòn - tktsaigon@gmail.com