Leaderboard Ad

Hội Thánh Tiên Thọ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Võ Tấn Biên
SĐT văn phòng: 0510-3896.091
Mobilephone: 0978-896.091
Ghi chú:

 Kiêm Nhiệm Hội Thánh Quế Phương