Leaderboard Ad

Hội thánh Thuỷ Nguyên

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Phả Lập Lễ, Thuỷ Nguyên,
Thành phố: Hải Phòng
Tỉnh/Bang: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Đinh Văn Cậy
SĐT văn phòng: (031) 3875916
Ghi chú: