Leaderboard Ad

Hội thánh Thượng Trang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Bát Trang, An Lão
Thành phố: Hải Phòng
Tỉnh/Bang: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Bùi Văn Nghĩa
SĐT văn phòng: (031) 3572 007
Ghi chú: