Leaderboard Ad

Hội Thánh Thới An Hội

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách
Tỉnh/Bang: Sóc Trăng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Võ Minh Lý
SĐT văn phòng: 079-3878.605