Leaderboard Ad

Hội Thánh Thạnh Mỹ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 66 Thạnh Nghĩa, TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

QNh. Nguyễn Ngọc Giao - 091 804 8974

Ptá. TĐ Đào Phụng