Leaderboard Ad

Hội Thánh Thành Lợi

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 31 ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Minh
Tỉnh/Bang: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Email: mshoret@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Đoàn Hô Rết
SĐT văn phòng: 070-3753.548
Email: Thien_phuc@graffiti.net