Leaderboard Ad

Hội Thánh Thánh Khiết Việt Nam – Vietnamese Evangelical Holiness Church

0
Bình Luận:
Hệ phái: Hội Thánh Thánh Khiết Việt Nam - Vietnamese Evangelical Holiness Church
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:
MS Nguyễn Chánh  -  Tông Quản Nhiệm  - 241/27B6/21 Tân Hoà Đông, P. 14, Q. 6, Tp. HCM -

08 5407 0905; 091 360 0484 - giereminguyenchanh@gmail.com 

MS Võ Văn Nguyện  -  Tông Thư ký  -

091 825 4745

MS Nguyễn Văn Hiếu  -  Tông Thủ Quỹ  - 091 717 2205