Leaderboard Ad

Hội Thánh Tây Sơn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Păng Xim, Xã Liêng Rông ,H.Đam Rông
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. Giàng A Sùng098 262 8695