Leaderboard Ad

Hội Thánh Tây Ninh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 148 đường 30/4, KP.4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh
Tỉnh/Bang: Tây Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Tạm Quản Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Xuân Xoàn
SĐT văn phòng: 066-3812.195
Homephone: 08-5530.385
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 477/61c/206 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Tp.HCM