Leaderboard Ad

Hội Thánh Tân Đức

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Email: chaungoc-tm@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Đặng Châu Ngọc
SĐT văn phòng: 062-3878.631
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Thôn 1, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân