Leaderboard Ad

Hội Thánh Tam Kỳ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 708 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn
Thành phố: Tam Kỳ
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Email: maphuctin@dng.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Mã Phúc Tín
SĐT văn phòng: 0510-3851.752
Mobilephone: 0905-3342.732
Ghi chú:  

Phó Quản Nhiệm: Mục Sư Mã Phúc Thanh Tươi. 0905-432.751;  36 Duy Tân, Tam Kỳ  0510-3859.984; tuoima@yahoo.com