Leaderboard Ad

Hội thánh Stavanger Baptist

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Bergelandsgata 24, Postbox 348, 4001 Stavanger
Hệ phái: Hội thánh Stavanger Baptist
Quốc gia: Norway
Email: anhchinh@hotmail.com
Mục sư: Trần Anh Chính
SĐT văn phòng: (47)5111-5720
Mobilephone: (47)4023-0955
Ghi chú:

Ông:Trần Anh Chính, Group Leader. Snarveien 2, 4025 Stavanger. Norway.

Tel:                (47)5111-5720        , Mobil:                (47)4023-0955        .

Email: anhchinh@hotmail.com

 Ông: Ngô Anh Tú 90194890 ©