Leaderboard Ad

Hội Thánh Sarpa 1

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Sarpa, Xã Thuận An, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Êo
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 135 buôn Bu Dăk, Xã Thuận AnPhụ Tá Đặc Trách: Y Dã - 125 buôn Bu Dăk, Xã Thuận AnPhụ tá Đặc Trách: Y Biơm - Buôn Sarpa ,Xã Thuận An