Leaderboard Ad

Hội Thánh Sài Gòn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: sangchau@hcm.fpt.vn
Mục sư: Mục Sư Châu Văn Sáng
SĐT văn phòng: 08-3836.7148
Mobilephone: 0903-991.248
Ghi chú: Phụ tá: Mục Sư Nhiệm Chức  Bùi Tấn Lộc