Leaderboard Ad

Hội Thánh Sa Ra

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Tạm Quản Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Nhất Thống
SĐT văn phòng: 062-3866.265
Mobilephone: 0918-740.736
Ghi chú: Địa chỉ nhà: K.Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc