Leaderboard Ad

Hội Thánh Rutheran Việt Nam – Vietnamese Lutheran Church

0
Bình Luận:
Hệ phái: Hội Thánh Rutheran Việt Nam - Vietnamese Lutheran Church
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú: Hội Thánh Lutheran Hỷ Lạc Hoa Kiều -

86/143 Âu Cơ, Phường 9,Tân Bình, Tp HCM

MS Phương Văn Tân 098 748 4074

TĐ Trần Mỹ Dinh - 090 877 1791 -

Tel/fax: 08 3866 1383 -

email: mychau2154@yahoo.com.hk ; phuongvantan@gmail.com