Leaderboard Ad

Hội Thánh Rạch Giá

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 153 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo
Thành phố: Rạch Giá
Tỉnh/Bang: Kiên Giang
Quốc gia: Việt Nam
Email: Thienphuc1977@pmail.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Ơn
SĐT văn phòng: 077-3862.949
Mobilephone: 0918-083.231