Leaderboard Ad

Hội Thánh Quế Sơn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Quế Long, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Email: anphan7@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Phan Ân
SĐT văn phòng: 0510-3885.160
Mobilephone: 0906-3572.357
Ghi chú: