Leaderboard Ad

Hội Thánh Quảng Hòa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cam Thành Nam, Thị Xã Cam Ranh
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Email: danglinhlhoa2003@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Đỗ Sơn Thái
SĐT văn phòng: 058-3857.001
Homephone: 058-833.654
Ghi chú:

 Địa chỉ nhà: 10C/34, đường Hương lộ, K.Sơn Hải, Phường Vĩnh Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hoà