Leaderboard Ad

Hội Thánh Próh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Proh, Xã Proh, H.Đơn Dương
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

QNh. Ya Phan063 363 9170

Ptá. TĐ Ya Póh