Leaderboard Ad

Hội Thánh PoBLa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn PoBLa,Xã Phi Liêng, H.Đam Rông
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. K’ KRềng063 321 8892