Leaderboard Ad

Hội Thánh Pleiku Roh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Phường Yên Đỗ, Huyện La Grai
Thành phố: Pleiku
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Siu Y Kim
SĐT văn phòng: 059-3889.441