Leaderboard Ad

Hội Thánh Pleiku

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 28 Trần Quí Cáp, Phường Tây Sơn
Thành phố: Pleiku
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Email: ainhan19@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Huỳnh Duy Linh
SĐT văn phòng: 059-3883.539
Homephone: 059-3883.539;
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 28 Trần Quý Cáp, Phường Tây Sơn, Thành Phố Pleiku,Gia Lai