Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei Tơdrăn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Phang, Huyện Chữ Sê
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Uỹ
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Thôn Plei Brel Dôr 2, Xã Glar, Huyện Dăk Đoa, Gia Lai