Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei O

0
Bình Luận:
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Puih Ruk - Phụ trách huyện Chư ProngHtn. Plei La Mur, Plei Klan Plei Bang, Plei Băk, Plei Kẽn,Plei Ling Grong, Plei Xung O Plei Bang, Plei NhaoPlei Tung, Plei Thin, Plei Sõr, Plei Klũh 2, Plei Lâm So, Plei Me Plei Kroh Đũt, Plei Pyơr Plei Phung, Plei Klũh KlăhDịa Chỉ: Bình Giáo, Huyện Cư Prông, Gia LaiKiêm Nhiệm Mục Sư  Võ Minh Hùng