Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei Mơnũ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Chữ Ă
Thành phố: Pleiku
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Siu Pek
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Hẻm 1 làng Pleiku Roh, Phường Yên Đỗ, Thành Phố Pleiku,Gia Lai