Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei La Lang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cữ H’Drông
Thành phố: Pleiku
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Puih Blik
Ghi chú:

  Chờ Quản Nhiệm