Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei Kông Brẽch

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Kơk, Huyện Đăk Đoa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Kiêm Nhiệm Uyên