Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei Đăk Iok

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Đăk Sơmei, Huyện Đăk Đoa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Uỹ