Leaderboard Ad

Hội Thánh Plei Breng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Dêr, Huyện La Grai
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Kiêm Nhiệm Ksor Wôc
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: Xã La Dêr, Huyện La Grai, Gia Lai