Leaderboard Ad

Hội Thánh Phước Lợi

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 195 Quốc lộ 1, khu 2 ấp Chợ, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức
Tỉnh/Bang: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Email: mshuuthien@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Hữu Thiện
SĐT văn phòng: 072-3870.449