Leaderboard Ad

Hội Thánh Phước Bình

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 67-69 đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: phuocbinhchurch@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Trương Văn Ngành
SĐT văn phòng: 08-3731.4005
Mobilephone: 0903-625.169