Leaderboard Ad

Hội Thánh Phụng Hiệp

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 232 ấp Xẻo Vông A, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh/Bang: Hậu Giang
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Danh
SĐT văn phòng: 0710-3866.519