Leaderboard Ad

Hội Thánh Phúc Âm Quyền Năng – Church of God Movement

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 29/79 Đoàn Thị Điểm, P. 1, Q. Phú Nhuận
Hệ phái: Hội Thánh Phúc Âm Quyền Năng - Church of God Movement
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: Sarahgierusalemvn@hotmail.com
SĐT văn phòng: 08 3846 3056
Ghi chú:

 

  BAN ĐIỀU HÀNH

MS Trần Thanh Vĩnh – Tổng Quản Nhiệm – 090 832 0050

MS. Nguyễn Khắc Thị Tín – Phụ tá

MSNC Nguyễn Khắc Thị Huệ - Thư Ký

Lưu Trung Trực – Thủ Quỹ