Leaderboard Ad

Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam – Vietnamese Assembly of God

0
Bình Luận:
Hệ phái: Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam - Vietnamese Assembly of God
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

BAN TỔNG QUẢN TRỊ

MS Dương Thành Lâm -  Tông Quản Nhiệm 31 CO cư xá 30/4 đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 08-3899 0970; 091373 0910 -  samuel.duong@gmail.com    

MS Ngô Trương Tiến Lĩnh  -  Phó Tông Quản Nhiệm 312 lô IV cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh08-3898 7122; 090 388 1877-  paullinh@gmail.com 

MS Đặng Hồng Ân  -  Tông Thư Ký 430 lô P cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 08-3556 3687; 091319 9301-  e.elishaan@gmail.com

MS Phạm Ngọc Thu  -  Tông Thủ Quỹ 431 lô G cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh08-3898 6671; 090 934 2757-  estherngocthu@yahoo.com.vn

MS Phạm Hoàng Tân  -  Tông Ủy Viên 321 lô 1 cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 08-3556 3687; 090 885 0493 -  ghedeon1@yahoo.com.vn