Leaderboard Ad

Hội Thánh Phú Long

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Quốc lộ 1A,Thị Trấn Phú Long,Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Tạm Quản Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Nhất Thống
SĐT văn phòng: 062-3866.128
Ghi chú: Địa chỉ nhà: K.Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc