Leaderboard Ad

Hội Thánh Phú Lâm

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 716A Hậu Giang, Phường 12, Quận 6
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Đỗ Việt Hùng
SĐT văn phòng: 08-3875.0695
Mobilephone: 0908-358.990
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: A12/29 ấp 1, Bình Trị Đông, Quận Bình Thạnh

08-3751.8635; 3762.3764