Leaderboard Ad

Hội Thánh Phong Thử

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Phong Thử, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Phan Phụng Phục
SĐT văn phòng: 0510-3741.791
Ghi chú:

 Kiêm Nhiệm Hội Thánh Phú Lãnhh. HT