Leaderboard Ad

Hội thánh Phja Đeng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Nghiên Loan, Pác Nặm
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Dương Văn Sùng
Ghi chú: