Leaderboard Ad

Hội thánh Phiêng Lủng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Pác Nặm
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Sùng Văn Ky
Ghi chú: