Leaderboard Ad

Hội Thánh Phan Rang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 68 đường 21/8 Phường Phủ Hà, Thị Xã Phan Rang, Tháp Chàm
Tỉnh/Bang: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Email: httlphanrang@pmail.vnn.vn
Mục sư: Kiều Bảo Toàn
SĐT văn phòng: 068-3832.472
Ghi chú: Địa chỉ nhà:  60 đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang toankieu@dng.vnn.vn